මහින්ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් නෙරපයි! වෙල්ගම ප්‍රසන්න විදුර මහින්දානන්දත් එළියට

gossip lanka sinhala news

මධ්‍යම කාරක සභා තීන්දුව කඩකරමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‌ෂ මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් ගෝල්ෆේස්‌ පිටියේ පැවැත්වෙන පොදුජන පෙරමුණේ Read More...

Published 17 hours ago
gossip lanka sinhala news
On Sunday, April 30th, 2017
0 Comments

මහින්ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් නෙරපයි! වෙල්ගම ප්‍රසන්න විදුර මහින්දානන්දත් එළියට

මධ්‍යම කාරක සභා තීන්දුව කඩකරමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‌ෂ මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් Read More...