2017 ඔක්තෝබර් මස 20 වන සිකුරාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද ඔබට කෙටි ගමන් බිමන් බහුල කරන දවසක්. උරුම හරුමකම් පිලිබඳ ගැටළු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ස්ත්‍රී පාර්ශවයන්ගේ ආකර්ෂණය දින ගැනීමට තව කියවන්න...

Published 13 hours ago
On Thursday, October 19th, 2017
0 Comments

2017 ඔක්තෝබර් මස 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දවසේ ඔබගේ අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති වෙන අතර ඒවා හැකි වන දවසක් ලෙසින් හඳුන්වන්න තව කියවන්න...

On Wednesday, October 18th, 2017
0 Comments

2017 ඔක්තෝබර් මස 18 වන බදාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දිනයේදී ඔබගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු තරමක් අඩාල වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. තව කියවන්න...

On Monday, October 16th, 2017
0 Comments

2017 ඔක්තෝබර් මස 16 වන සඳුදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අධ්‍යාපන කටයුත්තක නිරත වන මේෂ ලග්න හිමියන්ට අද දිනය තුල තරමක් බාධා ඇති තව කියවන්න...

On Sunday, October 15th, 2017
0 Comments

2017 ඔක්තෝබර් මස 15 වන ඉරිදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දවසේ ඔබ කරන කටයුතු බොහොමයක් සාර්ථක කර ගන්නට හැකියාව පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම තව කියවන්න...

On Saturday, October 14th, 2017
0 Comments

2017 ඔක්තෝබර් මස 14 වන සෙනසුරාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද ඔබට මිශ්‍ර පල ගෙනෙන දවසක්. විවාහය සම්බන්ධ තීන්දු තීරණ ගනිද්දී ඉතා කල්පනාකාරී තව කියවන්න...

On Friday, October 13th, 2017
0 Comments

තිස්‌ වසරකට පසු සිදුවන සෙනසුරු මාරුව ඔබට රටට කොහොමද?

සෙනසුරු ග්‍රහයා ජ්‍යෙdතිෂවේදයේ නෛසර්ගික පාප ග්‍රහයකු ලෙස හඳුන්වයි. මොහුට එක්‌ රාශියක්‌ තව කියවන්න...

On Friday, October 13th, 2017
0 Comments

2017 ඔක්තෝබර් මස 13 වන සිකුරාදා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය තරගකාරී කටයුතු සහ කායික ශක්තීන් මුල් කරගෙන කරනුලබන කටයුතු වලින් ජයග්‍රහණ තව කියවන්න...

On Thursday, October 12th, 2017
0 Comments

2017 ඔක්තෝබර් 09 වන දින සිදුවූ සිකුරු මාරුව ඔබට බලපාන්නේ කොහොම ද? ලග්න රැසකට සුබ ඵල

ග්‍රහ ලොව සියුමැලි තරුණිය වන සිකුරු / ශුක්‍ර ග්‍රහයා, රවි හිමි සිංහ රාශියෙන් මිදී තව කියවන්න...

On Thursday, October 12th, 2017
0 Comments

2017 ඔක්තෝබර් මස 12 වන බ්‍රහස්පතින්දා – අද දවස ඔබට කොහොමද? මෙන්න බලන්න ලග්න පලාඵල

මේෂ ලග්නය අද දිනයේදී ඔබ කරන සෑම කටයුත්තක්ම අලංකාරව, පිළිවෙලට සිදු කිරීමට අමතක කරන්නට තව කියවන්න...

error: Content is protected !!