තාක්ෂණික යන්ත්‍රයක දෝෂයක් නිසා මැතිවරණ කොමිසම දැඩි අර්බුදයක.. බොහෝ ප්‍රතිඵලවල ගණිතමය ගැටලු | Gossip Lanka Sinhala News
Loading...
Feb
11
තාක්ෂණික යන්ත්‍රයක දෝෂයක් නිසා මැතිවරණ කොමිසම දැඩි අර්බුදයක.. බොහෝ ප්‍රතිඵලවල ගණිතමය ගැටලු

තාක්ෂණික යන්ත්‍රයක දෝෂයක් නිසා මැතිවරණ කොමිසම දැඩි අර්බුදයක.. බොහෝ ප්‍රතිඵලවල ගණිතමය ගැටලු

1356 Views

පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සඳහා සකසා තිබූ තාක්ෂණික යාන්ත්‍රණයේ ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් මේ වනවිට මැතිවරණ කොමිසම දැඩි දුෂ්කරතාවකට පත්ව ඇතැයි වාර්තාවනවා.

මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාමාණික දැනුම ඇති පිරිස් මේ පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිසමට පූර්ව දැනුම්වත් කිරීමක් කර තිබූ බව ද පැවසෙනවා.

මේ හේතුවෙන් මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමේදී මාධ්‍ය ආයතන ද දැඩි දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දී ඇති අතර මාධ්‍ය ආයතන වෙත එවූ බොහෝ ප්‍රතිඵලවල ගණිතමය ගැටලු දක්නට ලැබුණා.

Comments

comments

හොට්ම ගොසිප් බලන්න පහළට යන්න
Loading...
මෙන්න බලන්න තවත් ගොසිප්
gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page
error: Content is protected !!