ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ව අනුකරණය කරන්න ගිහින් චාටර් වෙලා ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච අමුුතු ඡායාරූප එකතුවක් මෙන්න | Gossip Lanka Sinhala News
Loading...
Nov
16
ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ව අනුකරණය කරන්න ගිහින් චාටර් වෙලා ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච අමුුතු ඡායාරූප එකතුවක් මෙන්න

ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ව අනුකරණය කරන්න ගිහින් චාටර් වෙලා ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච අමුුතු ඡායාරූප එකතුවක් මෙන්න

1334 Views

විවිධාකර හේතූන් නිසා ලෝකය පුරා ප්‍රසිද්ධ වුණු ඡායාරූප රැසක් පසුගිය කාලය පුරාවටම අප විසින් වරින් වර ඔබට ඉදිරිපත් කළ බව ඔබට මතක ඇතුවට සැකයක් නැහැ. අදත් අපි ඔයාලට කලින් වගේම ලෝකයේ ජනප්‍රිය වෙච්ච ඡායාරූප එකතුවක් තමයි ඉදරිපත් කරන්න සූදානම් වන්නේ. වර්තමානය වන විට අනුකරණය කියන දේ කලාවක් වගේම වසංගතයක් වෙලා කියලා අපි හැමෝම දන්නවා නේ.

සමහර අය ලෝකයේ ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ව අනුකරණය කරනවා, තවත් සමහර අය විවිධ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන්ගේ කටහඩ අනුකරණය කරනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ ජනප්‍රිය භාණ්ඩ හා සමාගම් පවා අනුකරණය කරමින් ව්‍යාජ ඒවා ඉදිරිපත් කරන බවත් අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැ.

කොහොම වුනත් අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්න සූදානම් වන්නේ ලෝකයේ ජනප්‍රිය පුදගලයන්ගේ ඇදුම් පැළදුම් සහ ඉරියවු අනුකරණය කරන්න ගිහින් චාටර් වෙච්ච අවස්ථා ටිකක ඡායාරූප එකතුවක්.

හරි වැඩි කතා ඕන නැහැ ඔයාලත් නරඹන්නකෝ මේ ටික.

Comments

comments

හොට්ම ගොසිප් බලන්න පහළට යන්න
Loading...
මෙන්න බලන්න තවත් ගොසිප්
gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page
error: Content is protected !!