වර්ෂා දිසානායකගේ සරාගී ඡායාරූප එකතුව මෙන්න | Gossip Lanka Sinhala News
Loading...
Nov
14
වර්ෂා දිසානායකගේ සරාගී ඡායාරූප එකතුව මෙන්න

වර්ෂා දිසානායකගේ සරාගී ඡායාරූප එකතුව මෙන්න

554 Views

නර්ථන ශිල්පිණි වර්ෂා දිසානායකගේ නිරූපණයෙන් හැඩ වැඩ වූ අපූරු ඡායාරූප එකතුවක් අපට හමු වුනා.

එම ඡායාරූප එකතුව පහතින්.

නිරූපණය : වර්ෂා දිසානායක

ඡායාරූපකරණය : තරිඳු නිරෝෂන්

Comments

comments

හොට්ම ගොසිප් බලන්න පහළට යන්න
Loading...
මෙන්න බලන්න තවත් ගොසිප්
gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page
error: Content is protected !!