කැමතිනම් ඔබේ නිරුවත් ඡායාරූපයක් තමන් වෙත එවන ලෙස facebook සමාගමෙන් ඉල්ලයි.. ෆේස්බුක් සමාගම කරන්න යන අලුත්ම වැඩේ මෙන්න | Gossip Lanka Sinhala News
Loading...
Nov
11
කැමතිනම් ඔබේ නිරුවත් ඡායාරූපයක් තමන් වෙත එවන ලෙස facebook සමාගමෙන් ඉල්ලයි.. ෆේස්බුක් සමාගම කරන්න යන අලුත්ම වැඩේ මෙන්න

කැමතිනම් ඔබේ නිරුවත් ඡායාරූපයක් තමන් වෙත එවන ලෙස facebook සමාගමෙන් ඉල්ලයි.. ෆේස්බුක් සමාගම කරන්න යන අලුත්ම වැඩේ මෙන්න

2808 Views

නිරුවත් ඡායාරූප ෆේස්බුක් තුල හුවමාරු වීම වැලැක්වීම සඳහා එම සමාගම විසින් නව වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දීමට සූදානම් වනවා.

මේ වැඩේට විවිධ පුද්ගලයන්ගේ නිරුවත් ඡායාරූප ෆේස්බුක් ආයතනයට ලබා දෙන ලෙස ඔවුන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

මෙහිදි සිදුවන්නේ ඔබ ලබා දෙන ඡායාරූප විශේෂ සැසඳීමේ තාක්ෂණයක් තුළින් ඩිජිටල් සංකේතයක් බවට පත්කිරීමයි.

එහිදි ඔබේ ඡායාරූප හඳුනාගැනීමට හැකිවන්නේ ෆේස්බුක් ආයතනයට පමණයි.

කිසියම් හේතුවක් නිසාවෙන් කවුරුන් හෝ ඔබේ නිරුවත් ඡායාරූපයක් ෆේස්බුක් ගිණුමට ඇතුළත් කළහොත් එම ඡායාරූප අප්ලෝඩ් වී වැලැක්වී යනවා.

ෆේස්බුක් ආයතනයට මේ සඳහා යොදාගනු ලබන්නේ වයස අවුරුදු 18 ට වඩා වැඩි පුද්ගලයන්ගේ ගිණුම් පමණයි.

Comments

comments

හොට්ම ගොසිප් බලන්න පහළට යන්න
Loading...
මෙන්න බලන්න තවත් ගොසිප්
gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page
error: Content is protected !!