ලංකාවට පළමු Lamborghini Huracán Coupé LP 610-4 වාහනය ගෙන්වූ කෝටිපති ව්‍යාපාරික කාන්තාව මෙන්න – ඡායාරූප | Gossip Lanka Sinhala News
Loading...
Nov
18
ලංකාවට පළමු Lamborghini Huracán Coupé LP 610-4 වාහනය ගෙන්වූ කෝටිපති ව්‍යාපාරික කාන්තාව මෙන්න – ඡායාරූප

ලංකාවට පළමු Lamborghini Huracán Coupé LP 610-4 වාහනය ගෙන්වූ කෝටිපති ව්‍යාපාරික කාන්තාව මෙන්න – ඡායාරූප

661 Views

ලංකාවට ගෙනා පළමු Lamborghini Huracán Coupé LP 610-4 වර්ගයේ මෝටර් රථය වරායෙන් නිෂ්කාශණය කරගෙන තිබේ.

මෙම මෝටර් රථය මෙරටට ආනයකන කර ඇත්තේ බෙවරියන් මෝටර්ස් අධිපතිනී ජේ. හමීඩ් නමැති ව්‍යාපාරික කාන්තාව විසිනි.

එම මෝටර් රථය වරායේ තිබියදී ගත් ජායාරූප කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

Comments

comments

හොට්ම ගොසිප් බලන්න පහළට යන්න
Loading...
මෙන්න බලන්න තවත් ගොසිප්
gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page
error: Content is protected !!