ඉන්ධන පිරවුම් පොළේ සිගරැට් බිව්වාට දුන් අමතක නොවන දඬුවම – වීඩියෝ | Gossip Lanka Sinhala News
Loading...
Oct
12
ඉන්ධන පිරවුම් පොළේ සිගරැට් බිව්වාට දුන් අමතක නොවන දඬුවම – වීඩියෝ

ඉන්ධන පිරවුම් පොළේ සිගරැට් බිව්වාට දුන් අමතක නොවන දඬුවම – වීඩියෝ

123 Views

පිරවුම් පොළක නැවතූ මෝටර්රථයට ඉන්ධන පුරවන තෙක් දුම්වැටියක් දල්වා සිටි පුද්ගලයකුට එම ස්ථානයට ආ වෙනත් පුද්ගලයකු අපූරු දඬුවමක් දෙනු ලබනවා.

එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න.

Comments

comments

හොට්ම ගොසිප් බලන්න පහළට යන්න
Loading...
මෙන්න බලන්න තවත් ගොසිප්
gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page
error: Content is protected !!