ටීනා ශනෙල්ගේ සරාගී ඡායාරූප එකතුව මෙන්න | Gossip Lanka Sinhala News
Loading...
Sep
19
ටීනා ශනෙල්ගේ සරාගී ඡායාරූප එකතුව මෙන්න

ටීනා ශනෙල්ගේ සරාගී ඡායාරූප එකතුව මෙන්න

604 Views

අපූරු සංකල්පයකට අනුව නිමැවුණු නිරූපණ ශිල්පිණි ටීනා ශනෙල් ප්‍රනාන්දුගේ ඡයාරූප එකතුවක් අපිට හමු වුනා. එම ඡායාරූප එකතුව පහතින් නිරූපණය : ටීනා ශනෙල් ප්‍රනාන්දූ ඡායාරූපකරණ‍ය :රෆායලා ප්‍රනාන්දූ
Comments

comments

හොට්ම ගොසිප් බලන්න පහළට යන්න
Loading...
මෙන්න බලන්න තවත් ගොසිප්
gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page
error: Content is protected !!