ටීනා ශනෙල්ගේ නවතම ඡායාරූප එකතුව | Gossip Lanka Sinhala News
Loading...
Sep
24
ටීනා ශනෙල්ගේ නවතම ඡායාරූප එකතුව

ටීනා ශනෙල්ගේ නවතම ඡායාරූප එකතුව

430 Views

නිරූපණ ශිල්පිණි ටීනා ශනෙල්ගේ ඡායාරූප එකතුවක් කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා. එම ඡායාරූප එකතුව පහතින්.

නිරූපණය : ටීනා ශනෙල්
ඡායාරූපකරණය : සමුද්‍රා මධූ

Comments

comments

හොට්ම ගොසිප් බලන්න පහළට යන්න
Loading...
මෙන්න බලන්න තවත් ගොසිප්
gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page
error: Content is protected !!