“නිළියන් අතර තරුණිය ඇය යි” යනුවෙන් අඩ නිරුවත් ඡායාරූප පෙලක් එක්කරමින් අනෝමා ජනාදරී නැවතත් බුකිය කළඹයි | Gossip Lanka Sinhala News
Loading...
Jun
27
“නිළියන් අතර තරුණිය ඇය යි” යනුවෙන් අඩ නිරුවත් ඡායාරූප පෙලක් එක්කරමින් අනෝමා ජනාදරී නැවතත් බුකිය කළඹයි

“නිළියන් අතර තරුණිය ඇය යි” යනුවෙන් අඩ නිරුවත් ඡායාරූප පෙලක් එක්කරමින් අනෝමා ජනාදරී නැවතත් බුකිය කළඹයි

340 Views

කාලයෙන් කාලයට කරළියට පැමිණෙන අනෝමා ජනාදරී විසින් නැවතත් අඩ නිරැවත් පින්තූර කිහිපයක් ඇයගේ ෆේස්බුක් ගිණුමට එකතු කරලා තියෙනවා. “නිළියන් අතර තරුණිය ඇය යි” යන මාතෘකාව යටතේ එක් කර ඇති එම ඡායාරූප එකතුව පහතින් බලන්න.

Comments

comments

හොට්ම ගොසිප් බලන්න පහළට යන්න
Loading...
මෙන්න බලන්න තවත් ගොසිප්
gossipsinhalanews official fb fan page
gossipsinhalanews official fb fan page
error: Content is protected !!